Helt siden tidenes morgen har det vært kjent at månen har en viss påvirkningskraft på livet på jorda. Vi kjenner alle til fenomener som flo og fjære, urter og planter inneholder mer vann under en fullmåne enn ellers, og en kvinnes menstruasjonssyklus er i snitt 29.5 dager lang – nøyaktig like lang som månens egen syklus.

Hva de fleste av oss kanskje har glemt, er at månen kanskje også påvirker kvinnekroppen gjennom denne syklusen, og dermed også din personlige fruktbarhet. I det følgende vil jeg se litt nærmere på den teorien som på engelsk kalles Lunar Fertility Cycle, en teori som ble utarbeidet av Dr. Eugen Jonas på 50-tallet.

Først litt bakgrunnsinformasjon om månen for de av oss som kanskje ikke fulgte med i naturfagstimene:

Månen bruker som tidligere nevnt ca 29.5 dager på å fullføre sin syklus. Denne syklusen deles opp i forskjellige faser, og de fleste av oss er vel kjent med nymånen og fullmånen. Dette er dog bare en del av bildet. I denne sammenhengen trenger vi å dele månesyklusen opp i hele fire faser. Her følger månefasene for februar -07:

Fullmåne (FM): 2. februar – selvforklarende
Siste Kvarter (SK): 10. februar – halvmåne (månedel på venstre side)
Nymåne (NM): 17. februar – månen er svart
Første Kvarter (FK): 24. februar – halvmåne (månedel på høyre side)

…og neste fullmåne er så 4. mars igjen.

I det øyeblikket du ble født, stod månen i en spesiell fase. Dette er den fasen du etter sigende skal være mest fruktbar i. For min del ble jeg født noen dager inn i FK, altså 3.8 dager før fullmåne, hvilket skulle gjøre meg mest fruktbar på nøyaktig dette tidspunktet i hvilken som helst av mine egne sykluser.

Din egen månefase kan du enkelt finne ut av ved å slå opp i en månefasetabell. Dersom du er mer astrologisk enn astronomisk anlagt, kan du også finne ut av det ved å se på dette bildet (lånt fra yOni.com):

 

Finn først soltegnet ditt i venstre kolonne. Så følger du denne raden til du kommer til månetegnet ditt. Jeg er Fisk med månen i Krepsen, så jeg ender opp i nederste rad, fjerde rute – altså mellom FK og fullmåne, slik månefasetabellen også sier at jeg er.

 

Så, hva har dette å si for fruktbarheten?

Her begynner teorien å sprike i to forskjellige retninger. Noen mener at du er fruktbar i denne månefasen fullstendig uavhengig av hvor i din egen syklus du måtte befinne deg. Begrunnelsen for dette er at månen påvirker hormonene i kroppen din slik at du meget vel kan få en spontan eggløsning akkurat da. Andre igjen mener at akkurat denne månefasen gir deg en «måne-topp». Med dette mener de at din fødselsdags månefase vil gi deg en ekstra stor sjanse for å bli gravid dersom denne dagen faller 11-20 dager før din neste menstruasjon begynner (altså motsatt av det vi pleier å tenke om at eggløsningen kommer ca 14 dager etter menstruasjonen).

I praksis vil dette si at mine månedager (sånn ca, ettersom klokkeslett også vil variere og en halvtime før/etter midnatt vil gi utslag rent datomessig) har vært på følgende dager i 2006:

 • 10. januar
 • 9. februar
 • 10. mars
 • 9. april
 • 8. mai
 • 7. juni
 • 6. juli
 • 5. august
 • 3. september
 • 3. oktober
 • 1. november
 • 31. november
 • 31. desember

En kjapp sammenligning med mine faktiske sykluser, forteller meg at min og månens syklus er på full kollisjonskurs. Her er Fertility Friend-charten min fra juni, min 14. prøveperiode (trykk på bildet for å se en større versjon):

pp14.png

 

Her ser man at eggløsningen kom på dag 18 i syklusen. Sammenligner man med månedens månedag, så ser man at den kom allerede på syklusdag 6 – hele 24 dager før neste menstruasjon. Som om ikke dette er nok, så har kroppen på en måte kjempet med seg selv der en liten stund, i og med at eggløsningstesten var positiv allerede på dag 11, tre dager etter at månen var på riktig sted, før den igjen ble negativ for så å bli positiv i mange dager før den faktiske eggløsningen. Tilfeldig?

Min og månens syklus har faktisk bare vært samkjørte én eneste gang gjennom hele det året som gikk. Til gjengjeld er dette den gangen jeg var fullstendig overbevist om at det var noe på gang – så overbevist var jeg om dette at jeg tilogmed publiserte min første og eneste symptomliste.

Charten ser dere her (trykk på bildet for å se større versjon):

pp10.png

Denne syklusen var så lang at jeg fikk to månedager. Den første kom 10. januar, noe som selvsagt var altfor tidlig. Men den andre kom 9. februar, på syklusdag 36. Dette var fem dager før eggløsning og 20 dager før neste menstruasjon – og skal i følge månefaseteorien være innenfor månevinduet på 11-20 dager. Og hvis jeg noen gang har blitt gravid, er det i denne syklusen.

Vi er uforklarlig barnløse, og det nærmeste vi har kommet en forklaring er at egglederne mine kanskje og kanskje ikke ble skadet av en klamydiainfeksjon for 10 år siden. Det er ingenting bevist galt med noen av oss, og det eneste åpenbare problemet er at syklusene mine er og har vært ustabile i lang tid. Det i seg selv skal dog ikke ha noe som helst å si for fruktbarheten, i og med at jeg ennå ikke har opplevd å gå en hel syklus uten eggløsning.

Så hva er da problemet?

Kan det forklares med noe så enkelt som at kroppen og månen er i utakt?

For å dobbelsjekke denne teorien, har jeg nå sjekket den opp mot det jeg vet om min søsters fødselsdato og termin med veslejenta.

 • Søs er født 2.1 dager før FK.
 • Hvis man tar utgangspunkt i terminen som var satt til 23. januar, begynte hennes siste syklus ca 18. april (40 ukers svangerskap).
 • Med en helt regelmessig syklus på 28 dager, ender vi opp med ca 1. mai -06 som dag 14 i syklus og dato for befruktning.
 • Månefasen for 1. mai, var (ikke overraskende) 2.9 dager før FK.

Resultat:  Fullstendig sammenfall av månefaser.

Alt dette kan da ikke være tilfeldig?

Reklamer