Mens jeg først er så fint i gang med å komme ajour med bloggen, kan jeg vel likesågodt fortelle om hva som har foregått på kontrollene de siste tre gangene…

Fjerde kontroll

Dato: 02.07.07
Uke: 21+6
Vekt: 77.2 kg
Blodtrykk: 100/60
Urin: B+2, L-spor, P-spor
Ødem: 0
Fosterlyd: 144
SF-mål: 22 cm (på øverste grønne linja)

Notater: Bra form, noe trøtt. Noe svie ved vannlating.

Egentlig fikk jeg beskjed om å få tatt en urinprøve hos legen denne gangen, men siden jeg allerede visste av erfaring at det antagelig ikke ville slå ut uansett, så valgte jeg å se det litt videre an.

Femte kontroll

Dato: 30.07.07
Uke: 26
Vekt: 79.2 kg
Blodtrykk: 98/60
Hemoglobin: 10.9
Urin: B+2, L+1, P+1
Ødem: 0-1
Leie: Hodeleie, bevegelig
Fosterlyd: 152
Medisin: Fe (jern)
SF-mål: 25 cm (midt mellom rød strek og øverste grønne)

Notater: Svimmel, trøtt – skal ta jern. Skal levere urinprøve til fastlege denne uka.

Ja, her rasa vel det meste. Ikke rart jeg hadde vært trøtt og sliten, med både lavt blodtrykk og et jernnivå som stupte samtidig! Så her var det bare å kjøre på med kosttilskudd, grønnsaker og frukt. Og denne dagen, mens jeg visste at det var mer enn bare spor av både blod, protein og leykocytter i urinen min, så dro jeg rett ned til legen etterpå. Ble satt umiddelbart på antibiotika…

Sjette kontroll

Dato: 20.08.07
Uke: 27+6
Vekt: 81.7 kg
Blodtrykk: 110/65 (har ikke vært så høyt og fint siden april!)
Urin: B+3, P+1
Ødem: 0-1
Leie: Hodeleie, bevegelig
Fosterlyd: 147
Medisin: Fe (jern)
SF-mål: 30 cm (øverst på den grønne igjen)

Notater: Fått antibiotika for urinveisinfeksjon.

Vel. Blodtrykket er oppe igjen, og leukocyttene er borte vekk. Slett ikke verst! Hun ville dog vente til neste gang med å ta ny blodprøve for å sjekke jernet, men jeg tror det begynner å bli OK igjen også.

Vi spurte om hun kunne si noe om hvordan vekta kom til å bli, men hun kunne ikke gi noe sikkert svar. Alt hun sa, var at hvis kurven holdt seg der den har vært hele tida (nemlig på det øverste grønne), så tilsier det et barn mellom 3500-4000 kg ved termin. Men dersom kurven fortsetter å stige i vekst selv der den skal flate ut de siste ukene før fødselen, så sender hun oss på ultralyd for vektestimering. Kanskje det er mye fostervann, og kanskje det er en stor unge. Jeg tror mest på det siste, siden jeg og mine to søstre var såpass store som vi var. Og den vordende bestefar veide nærmere 5 kg da han kom til verden!

Men uansett. Papirene er nå sendt til føden, og vi har fått plass der. Jeg skal til samtale med jordmor der i slutten av september en gang, og etter neste ordinære kontroll, skal jeg begynne å gå hver 14. dag.

Det nærmer seg!

Reklamer