Det er all mulig grunn til å tvile på myndigheter som handler mot bedre vitende. Det er enda mer grunn til å tvile på dem dersom de i tillegg vingler frem og tilbake og til slutt gir etter for en bestemt interessentgruppes krav.

Det er nettopp dette som har skjedd i forbindelse med fastsettelsen av årets gaupekvote, og jeg gir dere herved en aldri så liten oppsummering av årets farse:

19.12.06: Rovviltnemda fatter vedtak om kvotejakt og mener den har all rett til å fatte dette vedtaket.

17.01.07: Miljøverndepartementet mener bestemt at denne retten ikke ligger i Rovviltnemdas lomme i det hele tatt. Tall fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt viser nemlig at gjennomsnittlig antall gaupeynglinger for de siste tre årene ligger under det nasjonale målet for gaupebestanden (les: under 12 dyr), og dermed er det opp til Miljøverndepartementet å avgjøre om det blir gaupejakt eller ei. Vedtaket om kvotejakt i 2007 blir dermed opphevet. Problemet delegeres nedover til Direktoratet for naturforvaltning.

23.01.07: Bøndene går til pressen, og truer med å ta saken i egne hender dersom de ikke får kvotejakt.

25.01.07: Direktoratet for naturforvaltning vedtar at det likevel skal jaktes på gaupe i Region 2 i 2007. Dette nye vedtaket baserer seg på gaupebestandens utvikling (som for få dager siden ikke var sterk nok) – og på skadeomfanget på sau. Resultatet er at 9 gauper nå er felt.

Med andre ord: man bryr seg betraktelig mye mer om bøndenes jamring (eller var det mest bøndenes erstatningskrav?) enn om gaupebestandens behov for å overleve i fri norsk natur.

Finn 9 feil.

 

Reklamer