Da var mandagen overstått, og den siste eksamenskarakten fra mid-term er mottatt. Denne gangen var det den skriftlige oppgaven fra Introduction to British Studies som kom i retur med en bokstav på seg.Kommentar som var stiftet til arkene var som følger:

«I liked your essay very much, primarily because it shows an individual approach which is convincingly argued. Your English is also generally very good, although you have some unfortunate slips here and there. Leave those out next time! Your answer on Marxist critisism was also a bit vague, but the overall impression is still very convincing. Mark: A.»

Dette, kjære leser, betyr at jeg nå er den stolte innehaver (og ja, jeg innrømmer at jeg er litt stolt nå – til helvete med Janteloven!) av intet mindre enn en muntlig B og to skriftlige A’er! Disse teller 40% av samlet karakter, så det ser lovende ut. Neste eksamen, som da er de resterende 60%, er satt til følgende datoer:

Mandag 4. desember: Introduction to British Studies
Fredag 8. desember: Introduction to English Language
Mandag 11. desember: Practical English

Kanskje… bare kanskje… kanskje har jeg en fighting chance for å få straight A’s dette semesteret. Her skal det i alle fall leses!

Reklamer