Her logger jeg meg inn for å skrive et frustrert trygdekontor-innlegg igjen, og så ser jeg at både PJ og gothica har gjort det før meg i dag.

Jaja. Det understreker vel bare poenget.

Etter at jeg satt og pratet med min nye saksbehandler på Aetat i går, satt jeg meg ned og mailet både sosialkontor og trygdekontor (fylkeskontoret, siden jeg allerede vet det er sjanseløst å få ordentlig behandling her nede). Sosialkontoret har ikke svart, men det har TK.

Ble jeg noe klokere? Nei.

«Viser til din mail til fylkestrygdekontoret i Telemark.

Det fremkommer av trygdeetatens data at du for tiden får utbetalt sykepenger og at sykepengene går ut for maks stønadstid den 21.06.06. Fra 1.10.05 har du gått på yrkesrettet attføringstiltak med utbetaling av sykepenger som høyeste ytelse.

Du opplyser at du nå har meldt deg som arbeidsledig for Aetat på grunn av at dette gir en høyere ytelse, men at saksbehandler råder deg til å gå tilbake på attføring eller vurdere uføretrygd.

Fylkestrygdekontoret er ikke saksbehandlere på attføring eller arbeidsledighetstrygd og spørsmål på disse områdene må tas opp med Aetat. Når det gjelder rettigheter på uføreområdet, så må du ta dette opp med trygdekontoret.«

Doh. For det var ikke det jeg akkurat gjorde, eller..? Kan ikke fylkeskontoret svare på så enkle spørsmål, sånn at de må delegere det nedover til det lokale kontoret?

Jeg tror det er sånn at Staten bruker trygdekontoret til å «gjøre av» all inkompetansen, slik at de kan ha det samla i et eneste stort galehus.

Bare så synd at de ble plassert et sted hvor de kan gjøre så stor skade.

Reklamer