pp13
Pergosyklus 3
CD26
9DPOJeg har på en eller annen måte klart å blokkere de verste babytankene. En del av meg er så 100% sikker på at det ikke har gått denne gangen heller, klok av skade. Det er på en måte bare så utrolig usannsynlig at jeg står der med en positiv test om en ukes tid at det ikke er noe vits i å tenke på det. Så jeg har heller fokusert på egenomsorg denne gangen, og konsenterer meg om å spise fornuftig og trene regelmessig. Hvis ikke magen vil bli stor, så skal den i alle fall bli flat!

Men når det er sagt, så steg tempen i dag etter å ha ligget lavt i tre dager. Det er umulig å si hva det betyr. Det kan være at egget har festa seg, eller det kan være østrogenbølgen som er over. Den kommer jo akkurat på den tida som tempene har vært lave. Jeg legger ikke så stor vekt på det, men det er uansett det eneste positive tegnet jeg kan se så langt.

Så det er vel bare å vente. Neste syklus skal jeg tempe med et nytt termometer som er spesielt laget for dette formålet. Det har nemlig to desimaler isteden for ett, så det blir lettere å oppdage variasjoner i temperaturen.

Reklamer